Naši práci na soutěži o novou vizuální identitu města Lysá nad Labem jsme začali rodinným výletem do města vinoucího se kolem řeky Labe. Malé, milé rovinaté město v úrodné nížině s krásným historickým centrem na první pohled a možná ani na ten druhý ničím nevybočuje ani se nijak zvlášť neodlišuje od mnoha jiných měst. Z rozhovorů s Lysáky se nám to potvrdilo, bylo pro ně vesměs těžké najít něco, co by bylo výrazně vystižné či výjimečné. Většina však zmiňovala, že je pro ně důležitý zámek a jeho park, ve kterém rádi tráví volný čas. Většina z obyvatel města se ale cítila být hrdá na svůj lyský původ.

Z rozhovorů a analýzy nám tedy vyšly dva hlavní motivy, které se přirozeně svým významem zrcadlí v identitě města – řeka a zámek s klášterem. Úrodná niva řeky byla ostatně důvodem, proč tu kdysi dávno jejich předci založili první hradiska. Přirozený tok řeky byl však dávno zkrocen a narovnán. Obrysy původního ale i současného koryta řeky se pro nás staly spolu s ilustračním znázorněním vody a obrysu dlouhé specifické zámecké zdi výchozími prvky pro vytváření podkladových paternů. Ať už v plochách či v obrysech. Rovina a řeka se objevují také v našem minimalistickém nadčasovém logu města.

V rámci zadání měla být věnovaná pozornost i 3 významným lyským rodákům – Rudolfu Jedličkovi, Bedřichu Hroznému a Františku Antonínu Šporkovi. Mysoginní společenství jsme se rozhodli doplnit významnou žokejkou a lyskou rodačkou Evou Palyzovou. Pro každou osobnost jsme vyvořili jednoduchou ilustraci do níž se vtiskla jednoduchost již zmíněných linií. Dále jsme vybrali citát, jež osobnost vystihuje, a který inspiruje dodnes.
Lysá nad Labem            Veřejná soutěž na novou vizuální identitu města
Zadavatel soutěže: Lysá nad Labem
Rok: 2023