S vědeckým týmem z Masarykovy univerzity nás v počátku spolupráce svedla dohromady prachobyčejná skica, která měla znázoňovat různé přístupy a pojetí geografie k problematice půdních vlastností.

Téma krajiny, její chytré a udržitelné ochrany a využívání bylo něco, co s námi jednoznačně rezonovalo. Kromě zmíněné kresby jsme s týmem strávili dlouhé hodiny povídáním si o krajině a jejich výzkumných záměrech. Tým posledních 10 let přichází s novými cennými a fascinujícími poznatky o půdě, jejich vlastnostech a překvapivě i o její paměti. Tento okruh vědců patří mezi vyhledávané profesionály ve svém oboru na mezinárodní úrovni, jejich výzkumy byly otištěny v předních vědeckých časopisech, mezi jinými i v časopise Nature.

V minulém roce jsme se od "skicování" přesunuli k vytvoření vizuální identity pro nově vznikající mezinárodní vědecký projekt Nature Balance, který bude schopen pod svá křída pojmout široký záběr činností, kterými se vědecký tým zabývá. Tedy výdáváním publikací, prezentacemi na konferencích, granty, infografikami a vizualizacemi s vědeckými závěry z výzkumů a mnoho dalšího.

Vizuální identitu jsme postavili na závěrech z naší analýzy, která poukazovala na emocionálně rozporuplné vnímaní slovního spojení "Nature Balance" (přírodní rovnováha). Lidmi je toto sousloví vnímané s urgencí ochrany něčeho, co právě ztrácíme. Analýza spolu s přirozeně se vyskytující environmentální úzkostí vyústily v jednoduché a snadno modifikovatelné základní symboly přímky a kruhu, které v logu odkazují k balancování – k hledání rovnováhy. Případně jejich znovunalezení či ztráty. V následných hravých modifikacích a ilustracích odkazují například k odpočítávání bodu zlomu, ktrému se mílovými kroky chtě nechtě blížíme. Snadno se přemění ve vykříčník či dumající osobu. Příběh vepsaný do loga se tak nenásilně propisuje do všemožných maličkostí, které si projekt žádá.


Nezapíráme velkou inspiraci dílem umělců Richarda Longa či Hermana de Vriese. 


Nature Balance            Brand identity, Horizon project proposal 2024
Klient: Masarykova univerzita, tým Nature Balance
Rok: 2023