Paspoint je nezisková organizace, která vznikla z rodičovské iniciativy v roce 2002 a která pomáhá lidem s autismem. V dnešní době tato plně profesionální praxe funguje na území Jihomoravského kraje jako součást celostátní organizace APLA. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám.

Je nám ctí, že můžeme již třetím rokem alespoň drobně pomoci tím, že se podílíme na designu některých vybraných tiskovin, především výročních zpráv.


PASPOINT           
Výroční zpráva
Klient: Paspoint
Co jsme dělali: tiskoviny
Rok: 2016–2018