Krajinářský ateliér SYMBIO STUDIO má na svém kontě mnoho úspěšných velkých realizací ve veřejném prostoru, ale také řadu menších soukromých projektů. Symbio studio přistupuje ke své práci vždy s ohledem na místopis a souvislosti, které jsou s daným geniem loci konkrétního projektu spojeny. Právě jejich citlivý a ohleduplný přístup zaručuje jejich úspěch a spokojenost uživatelů, ať už se jedná o velké přestavby náměstí či intimní zahrady pro rodinné domy.

Mladý kolektiv tří plně profesionálních, sympatických žen zapálených pro svou práci krajinářských architektek nás oslovil za účelem vytvoření celé své značky a jejího vizuálního obsahu. Rozhodli jsme se využít pro celou značku systém šrafur a zákresů, které studio běžně používá pro svou projektovou dokumentaci a návrhy. Nejprve jsme vytvořili vzorník, z nějž jsme postupně prvky aplikovali na propagační materiály – od hlavičkového papíru až k polepu vstupních dveří studia.

SYMBIO STUDIO           
Brand, tiskoviny, video soon
Klient: Symbio studio
Co jsme dělali: Vizuální komunikace